งานว่าว สุราษฎร์ธานี
 


หน้าแรก ว่าวสุราษฎร์ธานี

งานว่าว 2018

ตารางการแสดงว่าว 2018

กว่าจะมี Suratthani Kite

ร่วมด้วยช่วยกันจัดงานว่าว

สั่งซื้อเสื้อเพื่อร่วมจัดงานว่าว

เที่ยวท่าชนะ

 


ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วไทย


โปรเที่ยวทั่วไทย ราคาสุดคุ้ม

โซล่าเซลและกังหันลมไฟฟ้า

 

 
 
 

29 มกราคม 2561 ทีมงานจัดงานว่าวนานาชาติ สุราษฎร์ธานีไคท์ 2018 ไปประชาสัมพันธ์ การจัดงานSURATTHANI KITE FESTIVAL @ THACHANA BECH 2018 ณ รายการแหลงข่าวเช้านี้ ระหว่างเวลา 08.33 - 08.58 น. ณ ห้องแสดงใหญ่ สทท.สุราษฎร์ธานี

 

หัวข้อที่นำเสนอ “เทศกาลว่าวนานาชาติ SURATTHANI KITE FESTIVAL 2018 ”
ผู้ร่วมรายการ นายถาวร ไมโภคา นายก อบต.ท่าชนะ , นายเฉลิมพล  บุรินทร์พงษ์ คณะกรรมการการจัดงานฯ , นายอาทร  ย้อยญาติ ประธานชมรมว่าวไทยสุราษฎร์ธานี
ผู้ดำเนินรายการ  ฉัตรชัย จิตจำนอง (บ่าวฉัตร)  –  วัชระ บานเย็น (บ่าวเลท)

 

ต้องขอขอบคุณทาง สทท.สุราษฎร์ธานี เป็นอย่างสูงยิ่งที่เห็นถึงความสำคัญของการจัดงาน เทศกาลว่าวนานาชาติ SURATTHANI KITE FESTIVAL 2018 แม้จะเป็นงานที่ภาคประชาชนจัดกันเอง แต่วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     
 

งานว่าวนี้ เป็นของทุกคน ช่วยกันสนับสนุนเสื้อจัดงานคนละตัว เพียง 200 บาท ให้มหกรรมงานว่าวนานาชาติ สามารถจัดได้ต่อเนื่องที่สุราษฎร์ธานี

แล้วอย่าลืมนะครับ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ใส่เสื้องานว่าว แล้วไปยืนเท่ห์ๆ อวดให้ทุกคนรู้ว่า เรานี่แหละคือหนึ่งในผู้ที่ทำให้งานว่าวสุราษฎร์ธานี ได้เกิดขึ้นมา

สนใจร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งสนับสนุนเสื้อจัดงานว่าว ช่วยนำเสื้องานว่าวไปจำหน่าย ออกร้านจำหน่ายสินค้า ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และการร่วมสนับสนุนทุกรูปแบบ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่คุณอาทร ย้อยญาติ โทร. 063-062-4847 และคุณถาวร ไมโภคา โทร 085-474-9041
www.kitesurat.com
โทร. 063-062-4847